Stichting OOC
Neem contact met ons op.
Home
  •  > Home

Stichting OOC


Stichting OOC is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf.

OOC bestaat sinds 1984 en is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. OOC heeft onder meer als doel het bevorderen en stimuleren van opleidingen van jeugdigen en anderen in het (beroeps)onderwijs voor het carrosseriebedrijf en het bevorderen van bij-, her-, na- en omscholing van werkgevers en werknemers die in het carrosseriebedrijf werkzaam zijn, om op deze wijze de vakbekwaamheid van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak te bewerkstelligen, respectievelijk te verhogen.

OOC- middelen

Het O&O fonds OOC stimuleert activiteiten en ontwikkelingen door inzet van financiële middelen; deze worden deels verkregen via heffing op grond van CAO afspraken, deels via subsidies zoals voor ESF-projecten en het werkgelegenheidsfonds. OOC aangesloten bedrijven betalen krachtens de CAO per werknemer een bijdrage aan OOC. Deze bedrijfstakheffing bedraagt op van 1 januari t/m
31 december 2016 0,5% van de loonsom.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of een suggestie? Neem dan contact met ons op.

Secretariaat OOC
Structuurbaan 2
Postbus 349
3430 AH Nieuwegein
0252-242375

info@oocinfo.nl
In OOC participeren

 
van werknemerszijde en


van werkgeverszijde.
"));