loading...

Artikel | Nieuws

Coronaprotocol mobiliteitssector beschikbaar

Brancheorganisaties, opleiders, vakbonden en specialisten in de mobiliteitssector hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijk branchebreed corona-protocol op te stellen. Dit is nu beschikbaar.

Dit branchebrede corona-protocol moet veilig, hygiënisch en ‘corona-proof’ werken in de aangesloten sectoren garanderen. Voor werkgevers, werknemers, klanten, leveranciers en overige betrokkenen. De voorschriften van het RIVM hebben daarbij vanzelfsprekend gediend als uitgangspunt, maar zijn waar nodig branchespecifiek gemaakt.

Het brancheprotocol is vandaag gedeeld met de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat. Het protocol kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Arbode, ARN, BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FCBBB, FNV Metaal, FOCWA, Innovam, OOC, OOMT, OSVN, RAI Vereniging, Salentijn Consult, Stiba, SVOB, VACO, VIV en VOC.

Naast evidente regels zoals het houden van anderhalve meter afstand, bevat het protocol ook adviezen en voorschriften over bijvoorbeeld werken en leveren op afspraak en doseren van klanten, het gebruik en reinigen van eigen gereedschap en het inrichten van ruimtes conform de anderhalve meter-richtlijn. Daarbij wordt ingezoomd op plekken als werkplaats, showroom, receptie, kantoor en magazijn. Ook staan er richtlijnen in voor situaties waarbij de anderhalve meter niet per definitie gewaarborgd kan worden. Voorts zijn er de nodige deelbranche- of zelfs activiteit-specifieke adviezen.

Het protocol geeft elke ondernemer, medewerkers, klanten en leveranciers praktische instructies om veilig in vulling te geven aan de anderhalve meter samenleving.

Coronaprotocol voor de carrosserie- en trailerbranche blijft leidend voor ons
Voor alle duidelijkheid: het coronaprotocol voor de carrosserie- en trailerbranche is integraal onderdeel van dit branchebrede mobiliteitsprotocol. Voor jou blijft dit ‘eigen’ protocol dus geheel van toepassing en is dat de eerste bron om te raadplegen. Voor sommigen zal het mobiliteitsprotocol een aanvulling kunnen betekenen op het brancheprotocol, bijvoorbeeld als je bedrijf een showroom heeft.

Download
Corona Protocol Mobiliteitssector 14 mei 2020

Bekijk andere

Artikelen

Coronaprotocollen carrosserie- en trailerbranche beschikbaar

In deze sectorbrede richtlijnen staan duidelijke gedragsregels voor het werk in en buiten de werkplaats, die het mogelijk moeten maken om ten tijde van…

Meer lezen

Albèrt de Goey (ABS Autoherstel): Grootste fout in crisis is stoppen met opleiden

Wat De Goey ziet gebeuren in zijn schadebedrijf in Woerden en met welke scenario's hij rekening houdt.

Meer lezen

Schadebranche en MBO Rijnland zijn nieuwe opleiding Schadeherstel gestart

De opleiding is in samenspraak met bedrijven ontwikkeld en uitgevoerd.

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven