loading...

Artikel | Nieuws

Eerste certificaten ‘QRM in de carrosseriebouw’ uitgereikt

Op 6 november werden aan de deelnemers van de pilot ‘QRM in de carrosseriebouw’ de Green Belt Certificaten uitgereikt.

Directeuren en medewerkers van in totaal acht carrosseriebouw bedrijven nemen deel aan een pilot om QRM in hun bedrijf te implementeren.

De implementatie wordt begeleid door Lean Improvers, die hierin gespecialiseerd is.

Hiertoe volgden de deelnemers een opleiding die ook door Lean Improvers werd verzorgd, bestaande uit een stukje theorie dat ook meteen in de praktijk kan worden toegepast.

De zes opleidingsdagen werden afwisselend bij  de bedrijven gehouden. In deze bijeenkomsten was ook ruimte voor een bedrijfsrondleiding en het delen van elkaars ervaringen. De eerste opleidingsbijeenkomst was 15 mei. De afsluiting van deze bijeenkomsten betekent nog niet het einde van de implementatie. Het implementatietraject zal formeel begin volgend jaar worden afgesloten.

Deelnemende bedrijven: Pecocar Holland BV, Van der Peet Nieuwbouw en Onderhoud BV, Rondaan Carrosserie & Wagenbouw BV, Lamboo Repair BV, Karhof Carrosserieën Nieuw-Vennep BV, Brinks Carrosserieën BV, Bevako BV, Hydraulic Systems Engineering.

RAI CarrosserieNL zorgt voor de organisatie en OOC heeft een financiële bijdrage en HR-adviseurs geleverd die de bedrijven kunnen bijstaan.

De opleidingsbijeenkomsten liepen in zulke goede harmonie en gaven een zodanige meerwaarde dat besloten is volgend jaar een aantal ‘terugkom’-bijeenkomsten voor deze pilot-bedrijven te organiseren. Ook het ‘stok achter de deur principe’ en het borgen van geïmplementeerde QRM-tools binnen de bedrijven speelt hierbij een belangrijke rol.

QRM

Veel bedrijven hebben het de laatste jaren steeds drukker gekregen. Steeds meer werk op de werkvloer. In plaats van dat het werk sneller de deur uitgaat staan voertuigen steeds langer op de werkvloer en worden er meer uren aan besteed dan gecalculeerd. De oplossing hiervoor is niet te vinden met de huidige vaak traditionele manier van inrichting en besturing van het eigen bedrijf. QRM staat voor Quick Response Manufacturing = doorlooptijd verkorting. Bert Tuinzaad van TNO, bij velen bekend, was de voorloper met o.a. de CAS (Carrosserie Afloop Systeem). QRM is een organisatie brede strategie met een herinrichting van de organisatie gericht op het continu reduceren van de doorlooptijd. Door het anders gaan denken en acteren van mensen worden zaken weer transparant, keert rust en ritme terug en krijgt men weer grip op de organisatie.

QRM heeft elementen van Lean (waaronder letterlijk ruimte te maken in je bedrijf door op te ruimen en te zorgen dat alleen die materialen op de werkvloer zijn die direct nodig zijn) wat weer een onderdeel is om de acht vormen van verspilling binnen een bedrijf tegen te gaan (wachten, herstellen, beweging van goederen en mens enz.)  Dit beeld is ook bij de deelnemers op de werkvloer al duidelijk te zien. Er zijn werkinstructies gemaakt, magazijnen opnieuw georganiseerd, medewerkers zijn betrokken bij verbeteringen op de werkvloer, er is een groter inzicht ontstaan in verbeterpotentieel binnen de deelnemende bedrijven en er wordt actief gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijd en het verminderen van verstoringen zoals misgrijpen of fouten.

Duurzame inzetbaarheid

Het hoofdthema voor het OOC is duurzame inzetbaarheid. QRM en duurzame inzetbaarheid gaan hand in hand blijkt uit deze pilots en is essentieel om doorlooptijd verkorting te realiseren. Betrokkenheid van medewerkers om hiermee een cultuuromslag, een andere manier in denken en doen is cruciaal. Aandacht voor de medewerkers is hierbij de basis, want op de werkvloer ligt de sleutel voor verbetering van het bedrijf.

In de opleiding is hier veel aandacht aan besteed en zijn tools aangereikt om dit te bewerkstelligen. Week- of dagstarts die al door de meeste bedrijven worden gedaan is één van de tools. Recent onderzoek in de timmerindustrie, gestart in 2013, met QRM heeft aangetoond dat onder meer het werkplezier, de medewerkerstevredenheid en de multi-inzetbaarheid van de medewerkers significant is toegenomen. Daarnaast is het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk gedaald.

Delen kennis en ervaringen

Begin volgend jaar organiseert RAI CarrosserieNL een bijeenkomst om de ervaringen van de deelnemende bedrijven met QRM te delen. De afsluiting van deze pilot is tevens de start, wat RAI CarrosserieNL betreft, voor een verdere uitrol van QRM binnen de carrosserie- en trailerbouw. Hoe dit vormgegeven zal worden is ook onderdeel van deze bijeenkomst.

Bekijk andere

Artikelen

HR-advies in coronatijd

Ook in deze tijd ondersteunen de HR-adviseurs van OOC werkgevers en werknemers in de carrosseriebranche.  HR-adviseur Peter Jacobs van OOC vertelt over twee recente…

Meer lezen

AST Challenge 19 november

Op 19 november gingen een vijftal AST'ers in opleiding in twee teams de strijd aan. Zij probeerden van te voren aangebrachte storingen in auto's…

Meer lezen

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Samen met OOC op weg naar duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun werknemers, plukken daar vaak…

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven