loading...

Artikel | Mededeling

OOC investeert in sterk techniekonderwijs: helpt uw bedrijf mee?

OOC vindt het uiteraard belangrijk om te investeren in duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs (STO). Daarom heeft OOC drie regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs aangesteld.

Als opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche vindt OOC het belangrijk om te investeren in duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs (STO). Om het techniekonderwijs te versterken is een goede samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk. Daarom heeft OOC drie Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs (B&O) aangesteld. Zij zorgen in 2020 voor een goede aansluiting tussen techniekscholen en bedrijven

De regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs zijn:

Regio Noord en Oost: Karel Markx, 0348-437341, k.markx@oocinfo.nl
Regio Midden en West: Gert Ruiter, 0348-437330, g.ruiter@oocinfo.nl
Regio Zuid: Mabri Fennema, 0348-437312, m.fennema@oocinfo.nl

Voor welke bedrijven staan de OOC-Regiocoördinatoren B&O klaar?
De OOC-Regiocoördinatoren B&O helpen bedrijven met contact maken of verbeteren met regionale (v)mbo’s, die al dan niet binnen STO-regio’s opereren. Het gaat hierbij om bedrijven die tijd en energie willen steken in jonge instroom. Deze bedrijven willen jongeren laten zien hoe mooi de techniek is en willen met jonge instroom gaan werken.

Waarmee helpen de OOC-Regiocoördinatoren deze bedrijven?
Hiervoor zijn allerlei instrumenten inzetbaar: verzorgen van gastlessen, aanwezig zijn op informatiebijeenkomsten op (v)mbo’s, organiseren van bedrijfsbezoeken, organiseren van een snuffelstage op het bedrijf, de nieuwste technieken laten zien aan vakdocenten, etc. De OOC-Regiocoördinatoren B&O organiseren dus dingen voor en met de bedrijven, mits de bedrijven dit verder zelf willen oppakken.

Helpt uw bedrijf mee?
Wil uw bedrijf samenwerken met (v)mbo’s, om zo meer jongeren met de carrosseriebranche kennis te laten maken? En kunt u daarbij hulp gebruiken?
Dan bent u van harte uitgenodigd om zich te melden bij

FOCWA en RAI CarrosserieNL zetten de verzoeken van bedrijven door naar de OOC-Regiocoördinatoren B&O.

Aanmelden voor samenwerkingsinitiatieven van FOCWA
Op de website www.gastlessenzogeregeld.nl/focwa kunnen bedrijven zich aanmelden, zodat vmbo-scholen en bedrijven elkaar kunnen vinden voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, stages of andere vormen van samenwerking.

Aanmelden voor samenwerkingsinitiatieven van RAI CarrosserieNL
Op de website www.leerbedrijfcarrosserie.nl, onder ‘voor bedrijven’, kunnen bedrijven zich aanmelden via carrosserienl@raivereniging.nl voor het verzorgen van o.a. een gastles door RAI CarrosserieNL namens het bedrijf op scholen, voor truck-schaalmodellen en voor het organiseren van  bedrijfsbezoeken.

Extra begeleiding van leerlingen
OOC investeert ook in het behoud van leerlingen voor de carrosseriebranche. Als leerlingen en/of bedrijven extra begeleiding nodig hebben, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de HR-adviseur van OOC in hun regio. Die zal in overleg met leerling, bedrijf en ROC naar een maatwerk oplossing zoeken.

Sites met meer informatie
Op de volgende sites is alle informatie te vinden over opleidingsmogelijkheden in de Schadeherstel en Carrosseriebouw. Ook kunnen er informatiepakketten door scholen en bedrijven worden aangevraagd voor leerlingen.

Op de website sterktechniekonderwijs.nl is veel informatie te vinden over STO.

Uitzonderlijke situatie in verband met het coronavirus
Gezien de huidige situatie met het coronavirus en de richtlijnen van de overheid daaromtrent, vinden er momenteel geen gastlessen en andere contacten in persoon tussen scholen en bedrijven plaats. Bepaalde contacten kunnen telefonisch of digitaal plaatsvinden. Zodra de situatie en richtlijnen het toelaten worden de contacten in persoon weer opgepakt.

Bekijk andere

Artikelen

Toekomstscenario’s 2030 carrosseriebouw

OOC heeft toekomstscenario’s ontwikkeld voor de carrosseriebouw. Deze scenario’s helpen je nadenken over je lange termijnvisie en de veranderingen die op je af komen.

Meer lezen

FOCWA inspireert jongeren voor schadeherstelvak

FOCWA start een campagne om de beroepskeuze van jongeren en hun ouders te beïnvloeden.

Meer lezen

Toekomstscenario’s 2030 schadeherstel

OOC heeft toekomstscenario’s ontwikkeld voor de schadeherstelbranche. Deze scenario’s helpen je nadenken over je lange termijnvisie en de veranderingen die op je af komen.

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven