loading...

Artikel | Mededeling

OOC, RAI CarrosserieNL en FOCWA trekken samen op om bedrijven en onderwijs te verbinden

Als opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche vindt OOC het belangrijk om te investeren in sterk techniekonderwijs. Daarom heeft OOC 3 Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs.

De drie OOC-Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs (B&O) werken aan de versterking van het techniekonderwijs door het bedrijfsleven met het onderwijs te verbinden.

Casus: programma Sterk Techniekonderwijs (STO) Regio Rijk van Nijmegen

De OOC-Regiocoördinator Bedrijfsleven & Onderwijs (B&O) Gert Ruiter heeft in samenwerking met FOCWA en RAI CarrosserieNL een vmbo-docent van het programma STO Rijk van Nijmegen in contact gebracht met twee schadeherstelbedrijven en een carrosseriebedrijf. Zij gaan activiteiten op het gebied van Loopbaanoriëntatie en Loopbaanbegeleiding (LOB) voor leerlingen verzorgen.

Om een duurzame en structurele samenwerking te bewerkstelligen is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld door STO Rijk van Nijmegen met RAI CarrosserieNL, FOCWA en OOC om activiteiten voor leerlingen van het vmbo te organiseren door/bij bedrijven in de Carrosseriebouw en Schadeherstel.

Casus: ExPIErience 2020 (de studiedag voor het profiel PIEdocenten)

De ExPIErience was 17 september jl. regionaal opgezet in verband met COVID-19. In de regio Zeeland/West-Brabant werd gesproken over het programma STO. De OOC-Regiocoördinator B&O Mabri Fennema vertelde over de activiteiten binnen de Schadeherstel en Carrosseriebouw. Hierna vond er een uitwisseling plaats van mogelijkheden om deze activiteiten op te nemen in het lesprogramma en daarmee te werken aan een Sterk Techniek Onderwijs.

Casus: STO in Noord- en Oost-Nederland

Veel bedrijven willen structureel een aandeel leveren aan de instroom van jongeren in de branche. De komende periode gaat OOC-Regiocoördinator B&O Karel Markx die bedrijven en scholen met elkaar in contact brengen.

Bijvoorbeeld Henk Geerts van CAS GEA Autoschade, met vestigingen in Emmen en Coevorden. Zij willen hun bedrijfsruimte aanbieden voor praktijklessen van het vmbo.
Ook Sonja de Boer van Wierda Voertuigentechniek in Joure staat open voor een structureel invullen van bedrijfsbezoek, gastles, snuffelstage. Zij hebben zich alweer ingeschreven voor het beroepenfeest “On Stage” in Heerenveen in 2021.
Bij de carrosseriebouwers brengt Jans Vos van Heiwo wat wij graag willen al geruime tijd in de praktijk. Het resultaat is dat zij met een zekere regelmaat jongeren van het vmbo zien doorstromen naar een mbo-opleiding. Vervolgens gaan zij als BBL’er of BOL’er bij Heiwo aan de slag.

OOC-Regiocoördinatoren B&O aan het woord

Mabri Fennema: “Om het eerste contact te krijgen met een vmbo-school is het goed om een overzicht te hebben van mogelijke activiteiten, zoals een gastles verzorgen of werken met plaatwerk schaalmodellen. Dan is er voor ons een basis om met elkaar het gesprek aan te gaan over samenwerking tussen de vmbo-school en bedrijven in de regio. Daarna kunnen we bedrijven gaan benaderen om die te interesseren voor nieuwe jonge instroom.”

Gert Ruiter: “We tonen vmbo-docenten die affiniteit hebben met de branche de lesstof van het keuzevak schadeherstel en carrosseriebouw. Vaak raken de docenten daardoor geïnteresseerd. Daarna kunnen we bedrijven in de regio erbij betrekken. Bij die bedrijven kunnen jongeren het praktijkdeel van het keuzevak gaan uitvoeren, waardoor er een eerste kennismaking tussen de jongere en het bedrijf is. Het uiteindelijke doel is om tot een duurzame, structurele samenwerking te komen tussen onderwijs en bedrijfsleven.”

Karel Markx: “Inspirerend voor jongeren en ook de bedrijven is meedoen aan ‘on stage’. Begin volgend schooljaar staan diverse regionale on stage evenementen gepland, waarbij bedrijven en jongeren via speeddates met elkaar kennismaken. Bij een klik kunnen ze een afspraak voor een bedrijfsbezoekje maken. Zie voor meer informatie over mogelijke on stage activiteiten in uw regio: onderwijsonstage.nl/on-stage-regio-s.”

De OOC-Regiocoördinatoren B&O organiseren diverse activiteiten voor vmbo’s/leerlingen samen met bedrijven

Hiervoor zijn instrumenten door OOC ontwikkeld en inzetbaar, zoals:

  • Gastlessen (interactieve sessies van 1 lesuur, inhoud aangepast voor 2e-/3e-/4e- jaars leerlingen) door een vertegenwoordiger van een regionaal carrosserie- of trailerbouwbedrijf, of door RAI CarrosserieNL namens meerdere bedrijven. Bedrijven die mee willen doen, kunnen zich aanmelden op www.gastlessenzogeregeld.nl;
  • Praktijkopdrachten met plaatwerk truck schaalmodellen, waarin leerlingen met staal en bevestigingstechnieken leren omgaan en worden uitgedaagd om een carrosserie op dit schaalmodel te bouwen;
  • Als er een laadklep op school aanwezig is (afdeling M+T) kan een laadklep-keurmeester vanuit RAI CarrosserieNL samen met een groepje leerlingen een technische en veiligheidskeuring uitvoeren;
  • De website leerbedrijfcarrosserie.nl met veel informatie voor jongeren, vmbo’s en bedrijven;
  • Nieuw lesmateriaal voor het keuzevak, dat aantrekkelijker en laagdrempeliger is voor zowel de leerlingen als de vmbo’s. Dit doen we door met lokale carrosserie- en trailerbouwbedrijven dit keuzevak aan te bieden, waardoor het praktijkdeel bij deze bedrijven kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld op basis van loopbaanoriëntatie en -begeleiding);
  • Informatiebijeenkomsten over de nieuwste technieken voor vakdocenten, bedrijfsbezoeken, snuffelstages op het bedrijf en vergelijkbare instrumenten;
  • Landelijke acties ter promotie van het beroep carrosseriebouwer, zoals met Master Milo;
  • OOC heeft folders gemaakt over de carrosserie- en trailerbouw en schadeherstel: twee voor leerlingen en twee voor docenten.

Wilt u ook vmbo’ers enthousiasmeren voor onze branche?

Wilt u als bedrijf ook meewerken aan een initiatief om jongeren uit het vmbo actief kennis te laten maken met de innovatieve schadeherstel-  en carrosseriebranche? Dan bent u van harte uitgenodigd om zich te melden bij de OOC-Regiocoördinator in uw regio.

  • Specifiek ondernemers in Huissen, Breda, Den Bosch en Veghel worden gezocht voor een samenwerking met vmbo’s in die regio’s.
  • Ook worden vijf grote carrosseriebouwbedrijven in de Randstad gezocht voor een samenwerking met drie STO’s om de mbo-opleiding carrosseriebouw in de lucht te krijgen.

De OOC-Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs zijn:

Regio Noord en Oost:  Karel Markx 0348 – 437 341 k.markx@oocinfo.nl
Regio Midden en West:  Gert Ruiter 0348 – 437 330 g.ruiter@oocinfo.nl
Regio Zuid:  Mabri Fennema 0348 – 437 312  m.fennema@oocinfo.nl

U kunt ook contact opnemen met RAI CarrosserieNL via 020 – 504 49 49 of carrosserienl@raivereniging.nl, of met FOCWA via 088 – 501 10 00 of communicatie@focwa.nl, die uw verzoek doorzetten naar de betreffende OOC-Regiocoördinator B&O.

Heeft uw bedrijf een mooi voorbeeld van samenwerking om te delen, dan vernemen wij dat ook graag!

Bekijk andere

Artikelen

Gastlessen op vmbo: leerlingen keuren laadkleppen voor LPK

De eerste laadklepkeuringen zijn uitgevoerd bij het Vechtdal College in Hardenberg en het Nuborgh College in Elburg. Het keuren van de laadklep is gecombineerd…

Meer lezen

Bekende YouTuber Master Milo en carrosseriebouwers samen aan de slag

YouTube-bekendheid Master Milo, RAI CarrosserieNL en OOC slaan de handen ineen.

Meer lezen

OOC investeert in sterk techniekonderwijs: helpt uw bedrijf mee?

OOC vindt het uiteraard belangrijk om te investeren in duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs (STO). Daarom heeft OOC drie regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs…

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven