loading...

Artikel | Terugblik

‘Perspectief 2021’ Aan de slag met toekomstscenario’s!

Tijdens de derde bijeenkomst, op woensdag 27 juni, gingen de werkgevers namelijk concreet aan de slag met de uitgewerkte toekomstscenario’s.

De inspanningen van de eerste twee brainstormsessies (25 april & 30 mei) uit ‘Perspectief 2021’ beginnen hun vruchten af te werpen. Tijdens deze sessie gingen de werkgevers concreet met de scenario’s aan de slag.

De werkgevers begonnen met het bepalen van hun huidige positie, in welk scenario bevindt hun bedrijf zich nu (aangegeven met blauwe stippen)? Vervolgens gaven ze aan in welk scenario ze willen dat hun bedrijf zich over enkele jaren bevindt (aangegeven met rode stippen). Opvallend is dat (bijna) alle bedrijven zich momenteel in het meest conservatie scenario bevinden (linksboven) en dat (bijna) alle bedrijven zich willen ontwikkelen richting het meest extreme scenario (rechtsonder).

Carrosseriebouw
Autoschadeherstel

Vervolgens stippelden de werkgevers de weg uit om van hun huidige situatie naar hun gewenste situatie te gaan. Welke zaken willen ze behouden? Van welke zaken willen ze afscheid nemen? Wat kunnen ze morgen al anders doen? En wat betekent dit voor hun personeel en organisatie? Voor dit laatste aspect konden de werkgevers putten uit de ervaring en expertise van de aanwezige OOC HR-adviseurs.

De vierde bijeenkomst van ‘Perspectief 2021’ vindt plaats op 25 september. Tot die tijd gaan de werkgevers aan de slag met hun uitgestippelde route en monitoren zij zogeheten early warning signals: welke signalen in de omgeving zien zij nu al die er op wijzen dat de toekomst richting een bepaald toekomstscenario gaat? Hun ervaringen tot nu toe delen zij met elkaar tijdens deze vierde bijeenkomst.

Als werkgever ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze vierde bijeenkomst. Realiseer je alleen dat deelname aan deze bijeenkomst wel de nodige voorbereiding vraagt.

De voorbereiding bestaat uit:

  • Kennisnemen van de uitgewerkte toekomstscenario’s.
  • Bepalen in welk scenario je als bedrijf nu staat, waar je heengaat als je je huidige koers vasthoudt en bepalen naar welk scenario je zou willen.
  • Beantwoorden van enkele hulpvragen om je strategie te bepalen om naar het gewenste scenario te gaan.
  • Je strategische richting te bespreken met/ te toetsen bij klanten/leveranciers (1) en je werknemers (2).
  • Early Warning Signals te monitoren.
  • Aan de slag te gaan met je quick wins.
  • In gesprek te gaan met je OOC HR-adviseur.

Tijdens de vierde bijeenkomst staat het delen van ervaringen tot nu toe centraal.

Zien we je 25 september?

Meld je dan nu aan

 

 

Bekijk andere

Artikelen

‘Perspectief 2021’ van start

Een achttal werkgevers uit de deelbranches Schadeherstel en Carrosseriebouw pakte samen met FOCWA, RAICarrosserieNL, VOC en OOC de handschoen op in een project met…

Meer lezen

‘Perspectief 2021’ Toekomstscenario’s krijgen vorm

In alweer de tweede bijeenkomst van 'Perspectief 2021' op woensdag 30 mei lijken de verschillende toekomstscenario's steeds meer vorm te krijgen. Een kort verslag.

Meer lezen

Kennisavonden: ben jij er in 2020 ook bij?

De Kennisavonden waren dit jaar weer een succes. Veel werknemers en werkgevers hebben hun kennis bijgespijkerd. Ben jij er in 2020 ook bij?

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven