loading...

Artikel | Terugblik

‘Perspectief 2021’ van start

Een achttal werkgevers uit de deelbranches Schadeherstel en Carrosseriebouw pakte samen met FOCWA, RAICarrosserieNL, VOC en OOC de handschoen op in een project met de naam: Perspectief 2021.

Hoe zal de toekomst van de carrosseriebranche er uitzien? Vergrijzing en ontgroening met als gevolg een tekort aan vakmensen, technologische ontwikkelingen, robotisering, nieuwe materialen, gereedschappen en apparatuur…, het zal allemaal van invloed zijn. Op korte termijn wellicht al. Want de branche ontwikkelt zich in rap tempo. Bedrijven die ook in de toekomst hun positie willen handhaven, moeten zich op die verandering voorbereiden.

Op woensdag 25 april spraken een achttal werkgevers uit de deelbranches Schadeherstel en Carrosseriebouw samen met OOC, FOCWA, RAICarrosserieNL en VOC met elkaar over de écht realistische toekomstscenario’s. Dit is de start van het  project ‘Perspectief 2021’.

Gesignaleerde trends en ontwikkelingen met een grote mate van onzekerheid én met mogelijk veel impact op de verschillende vakgebieden, vormden daarvoor de basis. De werkgevers voegden er hun visie en actuele praktijkkennis aan toe.

Niets onderbelicht

Die avond in Nieuwegein was de eerste van in totaal vier sessies. Het werd een nuttige en leerzame bijeenkomst met als resultaat een uitgebreide inventarisatie van scenario’s. Geen onderwerp – positief óf negatief – bleef daarbij onderbelicht. Zo stelden carrosseriebouwers de toenemende aandacht voor duurzaamheid, data-analyse en nieuwe transportoplossingen aan de orde; schadeherstellers noemden onder meer de impact van zelfrijdende auto’s, een grotere invloed van opdrachtgevers op de schadesturing als ‘autogebruik’ het steeds meer blijkt te gaan winnen van ‘autobezit’ én de te formuleren ondernemerskeuze tussen specialistisch (traditioneel, cosmetisch of hoogwaardig) en ‘allround’ schadeherstel.

De tweede sessie van Perspectief 2021 vindt plaats op 30 mei. Dan werken de werkgevers de mogelijke scenario’s verder uit. In de derde bijeenkomst (27 juni) stellen ze een praktisch plan van aanpak op voor hun eigen organisatie. Daarmee gaan de werkgevers gedurende drie maanden zelf aan de slag, waarna ze in de vierde sessie (25 september) hun bevindingen uitwisselen.
Alle gedachten en ervaringen worden uiteindelijk gedeeld met andere werkgevers in de branche, zodat ook zij zich optimaal kunnen voorbereiden op de geschetste toekomstscenario’s. Later dit jaar vindt een brede conferentie over het onderwerp plaats.

Ben je een werkgever en heb je interesse om deel te nemen aan de derde en vierde bijeenkomst? Meld je dan nu aan.

Bekijk andere

Artikelen

Loopbaancoaches ervaren het echte vakmanschap

Lees meer over de startbijeenkomst van de loopbaancoaches op 13 maart 2018 bij VOC in Nieuwegein. En hoe zij zelf ervaren wat het vak…

Meer lezen

Geslaagde workshop ‘Lijmen: de nieuwe verbindingstechniek’

25 deelnemers, constructeurs en ontwerpers afkomstig uit de carrosserie- en trailerbouw en enkele uit de schadeherstel, werden 4 uur lang bijgepraat over diverse facetten…

Meer lezen

Succesvolle workshop ‘Lassen’

Op 22 maart werd in Lelystad de workshop Lassen gehouden, georganiseerd door OOC en RAI Vereniging. De inhoud van de workshop omvatte kennis van…

Meer lezen
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven