loading...

Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs

De Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs van OOC zorgen voor een goede aansluiting tussen techniekscholen en bedrijven.

Terug naar Over OOC

OOC investeert in sterk techniekonderwijs
Als opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche vindt OOC het belangrijk om te investeren in duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs. Om het techniekonderwijs te versterken is een goede samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk.
Daarom heeft OOC twee Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs (B&O) aangesteld. Zij zorgen voor een goede aansluiting tussen techniekscholen en bedrijven. Ze helpen bedrijven met het contact maken met regionale (v)mbo’s, die al dan niet binnen STO-regio’s opereren. Het gaat hierbij om bedrijven die tijd en energie willen steken in jonge instroom. Deze bedrijven willen jongeren laten zien hoe mooi de techniek is en willen met jonge instroom gaan werken.

De OOC Regiocoördinatoren Bedrijfsleven & Onderwijs zijn:

Mabri Fennema | 0348 – 437312 | m.fennema@oocinfo.nl
Zeeland, Noord Brabant, Limburg, Zuid Holland en Utrecht.
Karel Markx | 0348 – 437341 | k.markx@oocinfo.nl
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noordoostpolder en Noord-Holland.

Waarmee helpen de OOC Regiocoördinatoren B&O?
De OOC Regiocoördinatoren B&O organiseren diverse activiteiten voor vmbo’s/leerlingen samen met bedrijven. Hiervoor zijn allerlei doe-activiteiten door OOC ontwikkeld en inzetbaar:

  • Gastlessen (interactieve sessies van 1 lesuur, inhoud aangepast voor 2e-/3e-/4e- jaars leerlingen) door een vertegenwoordiger van een regionaal bedrijf.
  • Informatiebijeenkomsten over de nieuwste technieken voor vakdocenten.
  • Bedrijfsbezoeken.
  • Snuffelstages op het bedrijf.
  • Landelijke acties ter promotie van het beroep carrosseriebouwer en schadehersteller.

Aanmelden voor samenwerkingsinitiatieven van FOCWA
Op de website www.gastlessenzogeregeld.nl/focwa kunnen bedrijven zich aanmelden, zodat vmbo-scholen en bedrijven elkaar kunnen vinden voor gastlessen, bedrijfsbezoeken, stages of andere vormen van samenwerking.

Aanmelden voor samenwerkingsinitiatieven van RAI CarrosserieNL
Op de website www.leerbedrijfcarrosserie.nl, onder ‘voor bedrijven’, kunnen bedrijven zich via carrosserienl@raivereniging.nl aanmelden voor het verzorgen van o.a. een gastles door RAI CarrosserieNL namens het bedrijf op scholen, voor truck-schaalmodellen en voor het organiseren van  bedrijfsbezoeken.

Extra begeleiding van leerlingen
OOC investeert ook in het behoud van leerlingen voor de carrosseriebranche. Als leerlingen en/of bedrijven extra begeleiding nodig hebben, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de HR-adviseur van OOC in hun regio. Die zal in overleg met leerling, bedrijf en ROC naar een maatwerk oplossing zoeken.

Imagocampagne “dat is een gave!”
Vrijdag 25 juni 2021 is de imagocampagne ‘Voertuigtechniek, dat is een gave’ van start gegaan. Doel van deze campagne is om het imago van werken in de voertuigtechniek te verbeteren. En om jongeren en hun ouders (maar ook zij-instromers) te interesseren. De campagne is een initiatief van FOCWA, RAI CarrosserieNL, VACO en OOC.

Sites met meer informatie
Op de volgende sites is alle informatie te vinden over opleidingsmogelijkheden in de Schadeherstel en Carrosseriebouw. Ook kunnen er informatiepakketten door bedrijven en scholen worden aangevraagd voor leerlingen.

Op de website sterktechniekonderwijs.nl is veel informatie te vinden over STO.

Ondersteunende filmpjes en folders van OOC
Vlogger Master Milo heeft in opdracht van OOC en RAI CarrosserieNL diverse praktische filmpjes gemaakt om jongeren een beeld te geven bij de activiteiten van de carrosserie- en trailerbouw. Ook zijn er nieuwe bedrijfsfilmpjes over de verschillende functies in de carrosseriebouw beschikbaar. Of kijk op leerbedrijf carrosserie.
OOC heeft in samenwerking met RAI CarrosserieNL twee folders gemaakt over de carrosserie- en trailerbouw: één voor leerlingen en één voor docenten.
In samenwerking met FOCWA heeft OOC ook twee folders gemaakt over de schadeherstel: één voor leerlingen en één voor docenten.

Helpt uw bedrijf of uw vmbo mee?
Wilt u samenwerken, om zo jongeren met onze innovatieve branche kennis te laten maken? En kunt u daarbij hulp gebruiken?
Dan bent u van harte uitgenodigd om zich te melden bij de OOC-Regiocoördinator B&O in uw regio.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven