loading...

Subsidie

EVC subsidie

Als uitkomst uit het CAO-overleg zet OOC zich in om de aandacht voor employability in de branche te bevorderen. Sinds 1 januari 2009 verstrekt OOC op basis van gemaakte afspraken in de CAO voor het Carrosseriebedrijf ook subsidie op gevolgde EVC’s.

Direct aanvragen Terug naar alle subsidies

EVC-subsidie

Als uitkomst uit het CAO-overleg zet OOC zich in om de aandacht voor employability in de branche te bevorderen. Sinds 1 januari 2009 verstrekt OOC op basis van gemaakte afspraken in de CAO voor het Carrosseriebedrijf ook subsidie op gevolgde EVC’s. De OOC-bijdrage bedraagt 66% van het factuurbedrag (excl. btw) per EVC met een maximum van €1000,-.

Als het EVC-traject bij VOC wordt gevolgd, wordt de vergoeding van OOC op de factuur verrekend, u hoeft dan zelf geen actie meer te ondernemen. Wordt het traject bij een andere aanbieder van EVC gevolgd, dan kunt u de vergoeding van OOC aanvragen via onze website.

EVC

EVC is een methode voor het Erkennen van Verworven Competenties op basis van een erkende landelijke standaard, zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt.
Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties van werknemers. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde van zichzelf en draagt bij aan de employability van de werknemer. Uit EVC vloeien een ervaringscertificaat en een persoonlijk loopbaan gerelateerd ontwikkeladvies voort. EVC is interessant voor iedere medewerker in de branche die inzicht wil krijgen in zijn kennis en kunde.

Ervaringscertificaat

Met een ervaringscertificaat krijgt een werknemer een overzicht van wat hij weet en kan. Hiermee krijgt hij een duidelijk beeld over zijn beroepservaring en niveau van functioneren.

Volgens de CAO Carrosseriebedrijf  mag een werknemer die vijf jaar bij dezelfde werkgever in dienst is eenmaal in de vijf jaar een door de bedrijfstak goedgekeurde EVC-toets ondergaan.

Voorwaarden deelname

Voor deelname aan een EVC-traject gelden de volgende voorwaarden:

  • Je neemt vrijwillig deel aan het EVC-traject
  • Je wil een EVC-traject afnemen waarvoor de EVC-aanbieder een beoordelingsformulier ter beschikking heeft
  • Je bent niet leerplichtig

Tijdsinvestering

Deelname aan een EVC-traject vraagt van de EVC-deelnemer een gemiddelde tijdsinvestering van één tot vijf dagen.

Vervolgtraject

Als een medewerker na het EVC-traject aantoonbaar opvolgende scholing volgt voortvloeiend uit de EVC-traject, kan het restbedrag van het EVC-traject (34%, met een maximum van €500,-) aanvullend aangevraagd worden bij OOC. De enige uitzondering hierop is als de aanvullende scholing een (min of meer) verplicht karakter heeft, zoals APK of BHV.

EVC-subsidie aanvragen

Direct aanvragen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven