loading...

Subsidie

OOC Subsidie 2020

Het doel om de instroom, doorstroom en het behoud van (technische) vakmensen in de carrosseriebranche te bevorderen, wordt onder andere bereikt door deze subsidie die OOC verstrekt.

Direct aanvragen Terug naar alle subsidies

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van de vergoeding:

Subsidie wordt alleen toegekend voor werknemers van aan OOC afdragende bedrijven. Het subsidiebedrag is € 72,- per dag, maximaal 5 dagen subsidiabel per persoon per jaar, maar niet meer dan 50% van de opleidingskosten. Dagdelen worden naar rato gesubsidieerd.

Een aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend niet eerder dan na het moment waarop de scholingsactiviteit is gestart en dient uiterlijk te gebeuren voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar

Subsidie kan alleen voor het jaar 2020 worden aangevraagd. Voor trainingen die vóór 2020 hebben plaatsgevonden kan geen subsidie meer worden aangevraagd. Subsidieaanvragen over 2020 kunnen worden ingediend tot 1 april van het daarop volgende kalenderjaar.

Langlopende (avond) cursussen (met zelfstudie):

Voor langlopende (avond) cursussen (met zelfstudie) zoals taalcursussen, computercursussen e.d. wordt een subsidie verstrekt van 50% van de kosten tot een maximum van € 360,-.

Opleidingen op Hbo-niveau:

Gezien de ontwikkelingen die leiden tot de behoefte aan hoger gekwalificeerd management bij bedrijven en de kosten die dit soort trajecten met zich meebrengen, is de bijdragenorm voor gevolgde Hbo-opleidingen € 120,- i.p.v. € 72,- per dag (op de voorwaarde dat de opleiding met goed gevolg is afgesloten).

E-learning:

Indien een (deel van de) training via e-learning wordt uitgevoerd, dan vraagt OOC (voor dat deel) aan de opleider om de studiebelasting te onderbouwen. De opleiding met de onderbouwde zelfstudiebelasting wordt dan in een e-learning register opgenomen. Bij de berekening van de subsidie wordt van dit register gebruik gemaakt.

Eisen (kopie) factuur:

De (kopie) factuur moet aan een aantal eisen voldoen. De volgende gegevens zijn verplicht en mogen op de (kopie) factuur niet ontbreken:

  • naam opleiding(en)
  • naam deelnemer(s)
  • duur opleiding(en) (aantal dagen/dagdelen met vermelding van begin- en eindtijden)

Ontbreken deze gegevens, dan kan de subsidie-aanvraag helaas niet in behandeling worden genomen.

Geen subsidie wordt gegeven voor:

  • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals BHV, APK (+ verlenging), Audatex merkgebonden cursussen, vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, bus rijbewijs of chauffeursdiploma (code 95)
  • Toetsen en examens (ook t.b.v. certificering)
  • Bekostigde mbo-opleidingen BOL of BBL
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven