loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling Bevordering Arbeidsmarktparticipatie Ouderen (BAO) 2021

Met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de carrosseriebranche helpt OOC bedrijven met het behouden van talent door te investeren in blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers.

Terug naar alle subsidies

Looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2021

Met het oog op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de carrosseriebranche helpt OOC bedrijven met het behouden van talent door te investeren in blijvende inzetbaarheid van oudere werknemers.

Voor 50+’ers, voor wie op basis van functioneringsgesprekken en een opleidingsplan, aantoonbaar scholingsafspraken zijn gemaakt en uitgevoerd, levert OOC een bijdrage aan de opleidingskosten.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van vergoeding:

  • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
  • Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van bij OOC aangesloten bedrijven.
  • De werknemer is 50 jaar of ouder en heeft een arbeidsovereenkomst voor tenminste de duur van de opleiding, cursus of training met het aanvragende bedrijf.
  • De vergoeding bedraagt éénmalig maximaal € 1000,- (incl. btw) per deelnemer.
  • Uitsluitend de externe kosten voor opleiding, cursus en of training komen in aanmerking voor een vergoeding.
  • De kosten dienen aantoonbaar te zijn gemaakt.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding:

  • Verlet- en verblijfskosten
  • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals BHV, APK (+ verlenging), Audatex- en merkgebonden cursussen, vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma (code 95)
  • Toetsen en examens (ook t.b.v. certificering)
  • Bekostigde mbo- en hbo-opleidingen

Aanvraag

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen wordt door het bedrijf een aanvraagformulier  van OOC inclusief het opleidingsplan met opgave van de opleiding, het opleidingsinstituut en de factuur ingediend.

De complete aanvraag moet voor de start van de opleiding, maar uiterlijk binnen 1 maand na de start, worden ingediend.

De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.

Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of er een tegemoetkoming in de kosten door OOC zal worden verstrekt.

Declareren

De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de opleiding/training, te worden ingediend door middel van het declaratieformulier van OOC.

Bij een geheel of gedeeltelijke goedkeuring betaalt OOC, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.

Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven