loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling Erkenning Verworven Competenties (EVC) 2021

Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele verworven competenties van werknemers.

Terug naar alle subsidies

OOC Vergoedingsregeling Erkenning Verworven Competenties (EVC)

EVC is interessant voor iedere medewerker in de branche die inzicht wil krijgen in zijn kennis en kunde. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties van werknemers. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde van zichzelf en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. EVC is een methode voor het Erkennen van Verworven Competenties op basis van een erkende landelijke standaard, zoals die in het mbo, hbo of branche wordt gebruikt.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van subsidie:

  • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
  • Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van bij OOC aangesloten bedrijven.
  • De vergoeding bedraagt maximaal € 1000,- van de kosten (inclusief btw) per deelnemer.
  • Verlet- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding.
  • De kosten dienen aantoonbaar te zijn.

Aanvraag

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient het bedrijf een aanvraagformulier van OOC in met een opgave van de deelnemer, het doel van de EVC, de erkende EVC-aanbieder en de totale kosten.
De aanvraag moet in principe voor de start van de EVC-procedure, maar uiterlijk binnen 1 maand na de start, worden ingediend.
De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of OOC een tegemoetkoming in de kosten zal verstrekken.

Declareren

Het bedrijf dient de declaratie uiterlijk 3 maanden na afronding van de EVC in door middel van het declaratieformulier van OOC.  Bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring betaalt OOC, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.
Budget-uitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven