loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling Erkenning Verworven Competenties (EVC) 2023

Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele verworven competenties van werknemers.

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Terug naar alle subsidies

EVC is interessant voor iedere medewerker in de branche die inzicht wil krijgen in zijn kennis en kunde. Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties van werknemers. Het erkennen van verworven competenties heeft een waarde van zichzelf en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. EVC is een methode voor het Erkennen van Verworven Competenties op basis van een erkende landelijke standaard, zoals die in het mbo, hbo of de branche wordt gebruikt.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van een vergoeding:

  • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf;
  • Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van bij OOC aangesloten bedrijven;
  • De vergoeding bedraagt maximaal ‚ā¨ 1000,- van de kosten (inclusief btw) per deelnemer;
  • De EVC wordt afgenomen door een erkende EVC-aanbieder;
  • Verlet- en verblijfskosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding;
  • De kosten dienen aantoonbaar te zijn gemaakt.

Aanvraag
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, wordt door het bedrijf een aanvraagformulier ingediend, met een opgave van de deelnemer, het doel van de EVC, de erkende EVC-aanbieder, start- en einddatum van de procedure en de totale kosten.
De aanvraag moet voor de start van de EVC-procedure worden ingediend.
De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of er een tegemoetkoming in de kosten door OOC zal worden verstrekt.

Declareren
De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afronding van de EVC te worden ingediend, door middel van het declaratieformulier van OOC. Bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring, betaalt OOC uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie uit.

Budget-uitputting is reden voor afwijzing van de aanvraag. De regeling is beschikbaar zolang het hiervoor gereserveerde budget nog niet volledig is benut.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven