loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling Scholing van Werkenden 2021

Deze regeling heeft als doel de ontwikkeling van werknemers binnen de sector te stimuleren. De werkgever kan voor het jaar 2021 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing van werknemers.

Terug naar alle subsidies

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van de vergoeding:

 • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf;
 • Subsidie wordt alleen toegekend voor werknemers van bij OOC aangesloten bedrijven;
 • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met het aanvragende bedrijf voor tenminste de duur van de opleiding, cursus of training;
 • De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief BTW) met een maximum van € 500,- (inclusief BTW) per werknemer, per kalenderjaar;
 • De vergoedingsregeling wordt per bedrijf/OOC-aansluitnummer toegekend, op basis van het totaal aantal dienstverbanden en een maximum aantal medewerkers, volgens onderstaande staffel:

1 t/m 25 dienstverbanden: maximaal 15 werknemers
26 t/m 50 dienstverbanden: maximaal 20 werknemers
51 t/m 100 dienstverbanden: maximaal 30 werknemers
100+ dienstverbanden: maximaal 50 werknemers

 • Uitsluitend de externe kosten voor opleiding, cursus en/of training komen in aanmerking voor een vergoeding.
 • De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding:
 • Verlet – en verblijfskosten;
 • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals BHV, APK (+ verlenging);
 • Audatexen, merkgebonden cursussen, vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, bus-rijbewijs of chauffeursdiploma (code 95);
 • Code 95 opleidingen;
 • Coaching trajecten;
 • Toetsen en examens (ook t.b.v. certificering);
 • Bekostigde MBO- en HBO-opleidingen;
 • De kosten dienen aantoonbaar te zijn.

Aanvraag
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet het bedrijf een aanvraagformulier indienen, met een opgave van de opleiding, het opleidingsinstituut en de kosten. De aanvraag moet voor de start van de opleiding, maar uiterlijk binnen 1 maand na de start, worden ingediend. De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen. Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of er een tegemoetkoming in de kosten door OOC zal worden verstrekt.

Declareren
De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de opleiding, cursus of training te worden ingediend, door middel van het OOC declaratieformulier. Bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring betaalt OOC uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie uit.

Budget-uitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.

Looptijd
De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven