loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling Scholing van Werkenden 2021

Deze regeling heeft als doel de ontwikkeling van werknemers binnen de sector te stimuleren. De werkgever kan voor het jaar 2021 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing van werknemers.

Terug naar alle subsidies

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van de vergoeding:

De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van bij OOC aangesloten bedrijven.
De werknemer heeft  een arbeidsovereenkomst voor tenminste de duur van de opleiding, cursus of training met het aanvragende bedrijf.

 • De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief btw) met een maximum van € 500,- (incl. btw) per deelnemer, per kalenderjaar.
 • De opleiding, cursus en of training dient binnen 2 maanden na ontvangst van de aanvraag te zijn gestart. Anders vervalt de aanvraag.
 • Uitsluitend de externe kosten voor opleiding, cursus of training komen in aanmerking voor een vergoeding.
 • De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding:
  • Verlet- en verblijfskosten
  • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals BHV, APK (+ verlenging), Audatex en merkgebonden cursussen, vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma (code 95)
  • Toetsen en examens (ook t.b.v. certificering)
  • Bekostigde mbo- en hbo-opleidingen
 • De kosten dienen aantoonbaar te zijn.

Aanvraag

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet het bedrijf een aanvraagformulier indienen, met een opgave van de opleiding, het opleidingsinstituut en de kosten.
De aanvraag moet in principe voor de start van de opleiding, maar uiterlijk binnen 1 maand na de start, worden ingediend.
De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of OOC een tegemoetkoming in de kosten zal verstrekken.

Declareren

Het bedrijf dient de declaratie uiterlijk 3 maanden na afloop van de opleiding, cursus of training in door middel van het OOC declaratieformulier.  Bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring betaalt OOC, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.
Budget-uitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven