loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling Scholing van Werkenden 2023

Deze regeling heeft als doel de ontwikkeling van werknemers binnen de sector te stimuleren. De werkgever kan voor het jaar 2023 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing van werknemers.
Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2023.

Terug naar alle subsidies

Let op: vanaf 1 april 2023 moeten aanvragen voor deze vergoedingsregeling vóór de startdatum van de opleiding worden ingediend! Het is vanaf dat moment niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een opleiding die al gestart is.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van de vergoeding:

  • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf;
  • Vergoeding wordt alleen toegekend voor werknemers van bij OOC aangesloten bedrijven;
  • De werknemer heeft een arbeidsovereenkomst met het aanvragende bedrijf voor tenminste de duur van de opleiding, cursus of training;
  • De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief BTW), met een maximum van € 500,- (inclusief BTW) per werknemer per kalenderjaar;
  • De vergoedingsregeling wordt per bedrijf/OOC-aansluitnummer toegekend;
  • Uitsluitend de externe kosten voor opleiding, cursus en/of training komen in aanmerking voor een vergoeding;
  • De kosten dienen aantoonbaar te zijn;
  • De aanvraag moet voor de start van de opleiding worden ingediend.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding:
EHBO, BHV, VCA, Audatex, alle rijbewijzen, chauffeursdiploma’s, losse toetsen en examens, bekostigde MBO/HBO/WO opleidingen, merkgebonden cursussen, verlet –en verblijfskosten.

Aanvraag
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet het bedrijf een aanvraag indienen via ‘Mijn OOC’.
De aanvraag moet voor de start van de opleiding worden ingediend. De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of er een tegemoetkoming in de kosten door OOC zal worden verstrekt.

Declareren
De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de opleiding, cursus of training te worden ingediend via ‘Mijn OOC’. Bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring, betaalt OOC uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie uit.

Budget-uitputting is reden voor afwijzing van de aanvraag. De regeling is beschikbaar zolang het hiervoor gereserveerde budget nog niet volledig is benut.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven