loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling voor het opleiden en trainen van zij-instromers in de carrosseriebranche 2022

Gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel in de carrosseriebranche, biedt OOC een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding van zij-instromers.
Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2022.

Terug naar alle subsidies

Gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel in de Carrosseriebranche biedt OOC een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding van zij-instromers. Met deze regeling worden zij-instromers in de sector tot een beginnend beroepsniveau opgeleid.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van vergoeding:

  • Een zij-instromer is iemand die de overstap maakt van buiten de carrosseriebranche naar een functie bij een bij OOC aangesloten bedrijf;
  • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
  • Het bedrijf gaat een arbeidsovereenkomst aan van minimaal 6 maanden met de zij-instromer of een stageovereenkomst voor de duur van de opleiding/training, met een intentieverklaring voor een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden;
  • De zij-instromer wordt door of in opdracht van het bedrijf waar hij/zij in dienst treedt, opgeleid en getraind tot het niveau van aankomend vakkracht;
  • Een aanvraag – vergezeld van een opleidingsplan – kan uiterlijk op 31 december 2022 worden ingediend. Voor advies over het opstellen van het plan kunt u contact opnemen met een OOC-HR adviseur of OOC-Loopbaancoach;
  • Een interne opleiding dient te worden verzorgd door tenminste een erkend praktijkopleider;
  • De opleiding/training dient op uiterlijk 28 februari 2023 te zijn afgerond;
  • De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief BTW), met een maximum van € 3000,- (incl. BTW) per deelnemende zij-instromer.  Bij aanvragen voor meer dan 10 deelnemers per bedrijf op jaarbasis, dient vooraf contact te worden opgenomen met OOC ter beoordeling;
  • De kosten betreffen zowel de externe als de interne kosten voor opleiding en training;
  • De kosten dienen aantoonbaar te zijn gemaakt.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor een vergoeding:
EHBO, BHV, VCA, alle rijbewijzen, chauffeursdiploma’s, losse toetsen en examens, bekostigde MBO/HBO/WO opleidingen, merkgebonden cursussen, verlet –en verblijfskosten.

Aanvraag
Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, wordt door het bedrijf een aanvraagformulier ingediend, met als bijlage het opleidingsplan en opgave van de kosten.
De aanvraag dient bij voorkeur bij de start – maar uiterlijk binnen 2 maanden na de start – van de arbeidsovereenkomst of stagovereenkomst te worden ingediend.
De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.
De aanvraag wordt door zowel het bedrijf als door de deelnemende zij-instromer ondertekend.
Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of er een tegemoetkoming in de kosten door OOC wordt verstrekt.

Declareren
De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de opleiding/training, te worden ingediend door middel van het declaratieformulier van OOC.
Bij een geheel of gedeeltelijke goedkeuring, betaalt OOC uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie uit.

Budget-uitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven