loading...

Subsidie

OOC Vergoedingsregeling voor het opleiden en trainen van zij-instromers in de Carrosseriebranche (v/h Gouden Kans) 2021

Gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel in de Carrosseriebranche biedt OOC een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding van zij-instromers.

Terug naar alle subsidies

Looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2021

Gezien de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt van technisch personeel in de Carrosseriebranche biedt OOC een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding van zij-instromers. Met deze regeling worden zij-instromers in de sector tot een beginnend beroepsniveau opgeleid.

De volgende voorwaarden gelden voor het toekennen van vergoeding:

 • Een zij-instromer is iemand die de overstap maakt van buiten de Carrosseriebranche naar een functie bij een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • De aanvrager is een bij OOC aangesloten bedrijf.
 • Het bedrijf gaat een arbeidsovereenkomst aan van minimaal 6 maanden met de zij-instromer of een stageovereenkomst voor de duur van de opleiding/training met een intentieverklaring voor een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden
 • De zij-instromer wordt door of in opdracht van het bedrijf, waar hij/zij in dienst treedt, opgeleid en getraind tot het niveau aankomend vakkracht.
 • Een aanvraag, vergezeld van een opleidingsplan, kan uiterlijk op 31 december 2021 worden ingediend. (Voor advies over het opstellen van het plan kunt u contact opnemen met een OOC-adviseur.)
 • Een interne opleiding dient te worden verzorgd door tenminste een erkend praktijkopleider.
 • De opleiding/training dient op uiterlijk 26 februari 2022 te zijn afgerond.
 • De vergoeding bedraagt maximaal 50% van de kosten (inclusief btw) met een maximum van € 3000,- (incl. btw) per deelnemende zij-instromer.*
 • De kosten betreffen zowel de externe als de interne kosten voor opleiding en training.
 • De kosten dienen aantoonbaar te zijn gemaakt.

*  Bij aanvragen voor meer dan 10 deelnemers per bedrijf op jaarbasis dient vooraf contact te worden opgenomen met OOC ter beoordeling.

Geen vergoeding wordt gegeven voor:

 • Bijkomende kosten zoals verlet- en verblijfskosten.
 • Cursussen met een (min of meer) verplicht karakter, zoals BHV, APK (+ verlenging),  vrachtwagenrijbewijs, aanhangerrijbewijs, busrijbewijs of chauffeursdiploma (code 95),  Audatex- en merkgebonden cursussen.
 • Deelnemers die reeds een voor de functie relevante beroepsopleiding hebben afgesloten, komen niet voor deze regeling in aanmerking.
 • Toetsen en examens (ook t.b.v. certificering).

Aanvraag

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen wordt door het bedrijf een aanvraagformulier van OOC ingediend met als bijlage het opleidingsplan en opgave van de kosten.

De aanvraag dient bij voorkeur bij de start, maar uiterlijk binnen 2 maanden na de start, van de arbeidsovereenkomst of stagovereenkomst te worden ingediend.

De aanvraag dient voor de start van de opleiding, maar uiterlijk binnen 1 maand, te worden ingediend.

De datum van ontvangst door OOC geldt als datum van indienen.

De aanvraag wordt door zowel bedrijf als de deelnemende zij-instromer ondertekend.

Binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag, ontvangt het bedrijf bericht of er een tegemoetkoming in de kosten door OOC zal worden verstrekt.

Declareren

De declaratie dient uiterlijk 3 maanden na afloop van de opleiding/training, te worden ingediend door middel van het declaratieformulier van OOC.

Bij een geheel of gedeeltelijke goedkeuring betaalt OOC, uiterlijk 6 weken na ontvangst van de declaratie, uit.

Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven