loading...

Subsidie

OOC Werk-naar-Werk-voucher 2022

Deze regeling is bedoeld voor werknemers in de carrosseriebranche van wie het dienstverband bij een bij OOC aangesloten bedrijf eindigt. Deze werknemers kunnen tot 9 maanden na beëindiging dienstverband/ontslag gebruikmaken van een – door OOC beschikbaar gestelde – Werk-naar-Werk-voucher.

Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2022.

Terug naar alle subsidies

Met de Werk-naar-Werk-voucher van OOC kunnen ontslagen werknemers geholpen worden om – mogelijk binnen de branche – een nieuwe baan te vinden. Zij kunnen daarmee gedurende 9 maanden na beëindiging dienstverband/ontslag hun kennis vergroten. Of alvast nieuwe of andere vaardigheden ontwikkelen voor een toekomstige functie die een kansrijk beroep vertegenwoordigt of in een regionale behoefte voorziet.

Voor wie?
Een werknemer die werkzaam is bij een bij OOC aangesloten bedrijf, met een vast dienstverband, die wordt ontslagen.
Een werknemer die werkzaam is bij een bij OOC aangesloten bedrijf, bij wie het tijdelijke dienstverband niet wordt verlengd.

Wie kan aanvragen?
Zowel werkgever als werknemer kunnen de aanvraag indienen. Vraagt de werkgever aan, dan wordt de aanvraag ook ondertekend door de werknemer.

Voorwaarden

 • De regeling kan worden ingezet vanaf het moment dat de beëindigingshandeling (ondertekening van de beëindigingsovereenkomst, opzegging door de werkgever of de ontbinding door de rechter) heeft plaatsgevonden. Bij het niet verlengen van het tijdelijke dienstverband, 1 maand voorafgaand aan de datum van beëindiging (inclusief schriftelijke bevestiging van de werkgever).
 • De Werk naar werkvoucher kan gedurende de opzegtermijn tot 2 maanden na einde dienstverband worden aangevraagd.
 • De Werk-naar-Werk-voucher wordt ter beschikking gesteld aan de betrokken werknemer.
 • Om in aanmerking te komen, wordt met de OOC-Loopbaancoach en/of OOC-HR-adviseur een trajectplan of een zogenaamd Werk-naar-Werkplan opgesteld.
 • In het Werk-naar-Werkplan wordt ook een begroting van de kosten opgenomen.
 • Financiële middelen voor training en opleiding die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld door de werkgever, vanuit bijvoorbeeld een sociaal plan, moeten eerst volledig worden aangesproken voor de Werk-naar-Werkvoucher kan worden ingezet.
 • In het geval dat werkgever de Werk-naar-Werkvoucher voor werknemer aanvraagt, verklaart werkgever dat de financiële middelen voor training en opleiding die door het bedrijf zelf aan de werknemer ter beschikking worden gesteld volledig worden ingezet.
 • Het Werk-naar-Werkplan is onderdeel van de aanvraag voor een Werk-naar-Werkvoucher.
 • De training/opleiding en/of coaching start na datum van het indienen van de aanvraag bij OOC en is uiterlijk 9 maanden na einde dienstverband beëindigd/afgerond.
 • De aanvraag moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn ingediend.
 • Per aangesloten OOC-bedrijf kunnen een maximaal aantal Werk naar Werkvouchers worden aangevraagd:

Maximaal aantal Werk-naar-Werkvouchers naar bedrijfsgrootte (= totaal aantal dienstverbanden)
Aantal werknemers                 Maximum aantal Werk-naar-Werkvouchers
1 < 25                                                15
26 < 50                                             20
51 < 100                                           30
< 101                                                 50

Vergoeding OOC
OOC stelt eenmalig per werknemer een maximale vergoeding beschikbaar van € 1500,- (incl. btw) door middel van een Werk-naar-Werkvoucher) voor externe training/opleiding en/of coaching.

Betalingsvoorwaarden
Declaratie van de vergoeding voor externe scholing/opleiding en /of coaching vindt  plaats op basis van een factuur van het (opleidings-)instituut.  OOC betaalt de factuur rechtstreeks aan het instituut, rekening houdend met de maximale OOC-bijdrage van € 1500,- (incl. btw).

HR-advies nodig? Vraag het de OOC-HR-adviseur!

Klik hier om contact op te nemen met een OOC-Loopbaancoach!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven