loading...

Werkgever

Perspectief 2021

Hebben jouw werknemers de juiste kennis en vaardigheden voor de toekomst? Wat betekenen de brancheontwikkelingen voor hun werkplezier in de toekomst? Denk je hierover graag mee? Meld je dan snel aan voor ‘Perspectief 2021’!

Tool aanvraag – Perspectief 2021 Terug naar alle tools voor Werkgever

De wereld om ons heen verandert. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen, toenemende digitalisering en automatisering. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de werkzaamheden en toekomstige loopbaan van je werknemers?

Hebben zij de juiste kennis en vaardigheden in huis om te werken met adaptieve systemen, autonome voertuigen, alternatieve brandstoffen en nieuwe materialen? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor hun werkplezier? Is hun werk in de toekomst nog steeds even leuk of wellicht leuker geworden? Wordt het uitvoeren van werkzaamheden door deze ontwikkelingen wellicht veiliger en gezonder? Allemaal vragen waarvan je je wellicht afvraagt wat de toekomst zal brengen.

Denk je na over de gevolgen van digitalisering en automatisering. Verdwijnen hierdoor werkzaamheden binnen jouw bedrijf? Of ontstaan hierdoor nieuwe werkzaamheden? En wat betekent dat voor het werkplezier van je werknemers?

OOC-bijeenkomst ‘Perspectief 2021’

Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert OOC een aantal bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten denk je, samen met andere werkgevers uit de branche, na over mogelijke toekomstscenario’s voor de branche. Én bereidt u zich hierop voor.
Gezamenlijk zoeken jullie antwoorden op vragen als: welke ontwikkelingen zien we in de branche? Welke ontwikkeling(en) willen we verder uitwerken? Wat betekenen deze ontwikkeling(en) in het algemeen voor de loopbaan, het werkplezier en/of de gezondheid van werknemers?

Wat gaat u doen en betekent dat voor u?

Na twee algemene bijeenkomsten denkt u, in gezamenlijke werksessies met andere werknemers, na over wat deze ontwikkeling(en) in het bijzonder betekenen voor u als werknemer. Wat betekent dit voor uw loopbaan, werkplezier en/of gezondheid? Hoe kunt u, door bepaalde keuzes te maken, voordeel halen uit deze ontwikkelingen? Bij het maken van deze keuzes en het uitvoeren van bijbehorende acties kunt u ondersteuning krijgen van een loopbaancoach.
In één gezamenlijke werksessie van een dagdeel in mei/juni bepaalt u uw keuze en stelt u een persoonlijk plan van aanpak op. In de daaropvolgende periode voert u bijbehorende acties uit. In één gezamenlijke werksessie van een dagdeel in september/oktober evalueren we de ervaringen met alle betrokkenen.
Perspectief 2021

Waarom zou u hier aan meedoen?

Er is een aantal redenen te noemen waarom deze bijeenkomsten voor u interessant zijn, namelijk:

  • De kans om met andere toekomstgerichte werknemers te sparren over de toekomst.
  • Als eerste kennis over ontwikkelingen in de branche, waarmee u alvast uw voordeel kunt doen.
  • Momenten om, buiten de dagelijkse werkdrukte, bewust stil te staan bij uw loopbaan, werkplezier en/of gezondheid.
  • Toekomstscenario’s bieden u een houvast om in te spelen op een onzekere toekomst.
  • Bewuster investeringskeuzes maken. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en ontwikkeling.
  • Kosteloze ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van uw plan van aanpak om in te spelen op de toekomst.

Is er straks een tekort aan vakmensen? Wat zijn de gevolgen hiervan? Moet u straks misschien werken met collega’s die uit een andere branche komen en het vak nog moeten leren? Vindt u het leuk om hen nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren? En heeft ú daarvoor de juiste vaardigheden?

Meedenken over de toekomst van de branche?

Staat u regelmatig stil bij uw loopbaan, werkplezier en/of gezondheid? En vindt u het leuk om samen met andere werknemers uit de branche na te denken over mogelijke toekomstscenario's voor de branche? Wij nodigen u graag uit voor de bijeenkomsten 'Perspectief 2021'.

Tool aanvraag – Perspectief 2021

Neem contact op

Kom je met de bovenstaande tool niet tot een antwoord?
Wees gerust, wij helpen je er graag bij!

Neem contact op
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief