loading...

Werknemer

Perspectief 2021

Heb je de juiste kennis en vaardigheden voor de toekomst? Wat betekenen de brancheontwikkelingen voor jouw werkplezier in de toekomst? Denk je hierover graag mee? Meld je dan snel aan voor ‘Perspectief 2021’!

Tool aanvraag – Perspectief 2021 Terug naar alle tools voor Werknemer

De wereld om ons heen verandert. Denk bijvoorbeeld aan technologische ontwikkelingen, toenemende digitalisering en automatisering. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw werkzaamheden en je toekomstige loopbaan?

Heb je de juiste kennis en vaardigheden in huis om te werken met adaptieve systemen, autonome voertuigen, alternatieve brandstoffen en nieuwe materialen? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor jouw werkplezier? Is je werk in de toekomst nog steeds even leuk of wellicht leuker geworden? Wordt het uitvoeren van jouw werkzaamheden door deze ontwikkelingen wellicht veiliger en gezonder? Allemaal vragen waarvan je je wellicht afvraagt wat de toekomst je zal brengen.

Denk je na over de gevolgen van digitalisering en automatisering. Verdwijnen hierdoor werkzaamheden die je nu uitvoert? Of ontstaan hierdoor nieuwe werkzaamheden die je in de toekomst kunt gaan uitvoeren? En wat betekent dat voor jouw werkplezier?

OOC-bijeenkomst ‘Perspectief 2021’

Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseert OOC een aantal bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten denk je, samen met andere werknemers uit de branche, na over mogelijke toekomstscenario’s voor de branche. Én bereidt je je hierop voor.
Gezamenlijk zoek je antwoorden op vragen als: welke ontwikkelingen zien we in de branche? Welke ontwikkeling(en) willen we verder uitwerken? Wat betekenen deze ontwikkeling(en) in het algemeen voor de loopbaan, het werkplezier en/of de gezondheid van werknemers?

Wat ga je doen en wat betekent dat voor je?

Na twee algemene bijeenkomsten denk je, in gezamenlijke werksessies met andere werknemers, na over wat deze ontwikkeling(en) in het bijzonder betekenen voor jou als werknemer. Wat betekent dit voor je loopbaan, werkplezier en/of gezondheid? Hoe kun je, door bepaalde keuzes te maken, voordeel halen uit deze ontwikkelingen? Bij het maken van deze keuzes en het uitvoeren van bijbehorende acties kun je ondersteuning krijgen van een loopbaancoach.
In één gezamenlijke werksessie van een dagdeel bepaal je jouw keuze en stel je een persoonlijk plan van aanpak op. In de daaropvolgende periode voer je bijbehorende acties uit. In één gezamenlijke werksessie van een dagdeel een paar maanden later evalueren we de ervaringen met alle betrokkenen.

Perspectief 2021

Waarom zou je hier aan meedoen?

Er is een aantal redenen te noemen waarom deze bijeenkomsten voor jou interessant zijn, namelijk:

  • De kans om met andere toekomstgerichte werknemers te sparren over de toekomst.
  • Als eerste kennis over ontwikkelingen in de branche, waarmee je alvast jouw voordeel kunt doen.
  • Momenten om, buiten de dagelijkse werkdrukte, bewust stil te staan bij je loopbaan, werkplezier en/of gezondheid.
  • Toekomstscenario’s bieden je een houvast om in te spelen op een onzekere toekomst.
  • Bewuster investeringskeuzes maken. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en ontwikkeling.
  • Kosteloze ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van jouw plan van aanpak om in te spelen op de toekomst.

Is er straks een tekort aan vakmensen? Wat zijn de gevolgen hiervan? Moet je straks misschien werken met collega’s die uit een andere branche komen en het vak nog moeten leren? Vind je het leuk om hen nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren? En heb je daarvoor de juiste vaardigheden?

Meedenken over de toekomst van de branche?

Sta je regelmatig stil bij je loopbaan, werkplezier en/of gezondheid? En vind je het leuk om samen met andere werknemers uit de branche na te denken over mogelijke toekomstscenario's voor de branche? Wij nodigen je graag uit voor de bijeenkomsten 'Perspectief 2021'.

Tool aanvraag – Perspectief 2021

Neem contact op

Kom je met de bovenstaande tool niet tot een antwoord?
Wees gerust, wij helpen je er graag bij!

Neem contact op
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief